etorkizuneko gure sustapenak

Korrokoitz

EREMUAREN EGUNGO EGOERA: Birpartzelazio proiektuaren garapena, urbanizazio proiektua. 2024aren amaieran hasiko direla etxebizitzak eraikitzen.
Zein lurzatitan jardungo den: A,B eta D.

KORROKOITZ

San Miguel-Anaka

EREMUAREN EGUNGO EGOERA: Birpartzelazio proiektuaren garapena, onartutako urbanizazio proiektua. Aurreikusitako hasiera
etxebizitzak eraikitzekoak 2025aren hasieran.
Jardungo den lursaila: Anaka eta Jaizkibel kaleen arteko elkargunean dauden 3 eraikin.

SAN MIGUEL
ANAKA
Skip to content